Rychlé a dostupné půjčky do 10000 ihned

Upozorňujeme: Web byl založen v minulosti. Některé informace byly aktuální v době publikování článků. Dnes již nemusejí odpovídat platné právní úpravě v oblasti spotřebitelských úvěrů.

Nenápadný výraz: rozhodčí doložka

Půjčka 10000 do hodiny

15/04/2015

Jistě už jste tento pojem někdy slyšeli, ale víte, o co se jedná? Rozhodčí doložka je dodatek ke smlouvě, který chrání obě strany, pokud by ohledně smlouvy vznikl nějaký spor.

Tato doložka musí být písemná, jinak nebude platit a jakákoliv domluva mezi stranami ztratila význam. Řekněme si to narovinu, lidé dneska řeknou plno věcí a za týden může být vše jinak, proto je důležité si doložku sepsat. Bohužel ani tato doložka nezaručí, že spor můžete vyhrát.

Doložka může být tak dobře formulována, že nakonec může být výhodná pouze pro jednu stranu.

K čemu se rozhodčí doložka používá

Ve chvíli, kdy je doložka sepsána, máte důkaz o nějaké dohodě a urychlí to řešení sporu oběma stranám. Pokud je rozhodčí doložka sepsána, nedochází k řešení sporu přes klasický soud, ale pouze rozhodčím řízením, které je přesně dáno zákonem. Toto řešení sporu je rychlejší a právě proto se doložka používá.

Doložka pro věřitele a dlužníka

Ačkoliv se může doložka zdát velice výhodnou, v roli dlužníka se můžete díky tomuto dodatku dostat do potíží. Pokud podepíšete rozhodčí doložku, jste zcela oddáni věřiteli a jeho rozhodci. Rozhodce je za své rozhodnutí zaplacen a skoro pokaždé rozhodne ve prospěch věřitele. Spotřebitelům se tedy radí doložku nepodepisovat. Dnes už většina poskytovatelů úvěrů doložku nepoužívá, ale najdou se společnosti, které stále ano. Banky doložky nepoužívají, protože se prokázala jejich nepřiměřenost při řešení sporů. U nebankovních společností se s doložkou ještě setkat můžete, ale například společnsti Provident nebo Cofidis ji ve smlouvách nepoužívají.