Rychlé a dostupné půjčky do 10000 ihned

Upozorňujeme: Web byl založen v minulosti. Některé informace byly aktuální v době publikování článků. Dnes již nemusejí odpovídat platné právní úpravě v oblasti spotřebitelských úvěrů.

Půjčka před výplatou ihned bez poplatku rozhodně není půjčkou zdarma!

Půjčky 10000 - snadné a dostupné

¨ Terminologie v oblasti půjček je poměrně bohatá. Jenže také snadno využitelná k tomu, aby se spotřebitel nechal dokonale zmást. Typickým příkladem jsou právě půjčky před výplatou ihned bez poplatku. Ono „bez poplatku“ totiž snadno nabudí v neznalém spotřebiteli dojem, že půjčka je zdarma. Jinými slovy, že vrátí jen to, co si půjčil. To je však velký omyl!

Poplatky bývají jen částí ceny za půjčku

Cena půjčky, samozřejmě i půjčky před výplatou ihned bez poplatku, se skládá z několika částí. Celkově se náklady na půjčku, tedy její cena, nazývají RPSN – roční průměrná sazba nákladů. Jde o termín daný mimo jiné zákonem o spotřebitelském úvěru zveřejněným pod číslem 257/2016 Sb.

Celková cena půjčky, tedy ona RPSN, pak bývá tvořena jednou nebo více složkami. Základními prvky tvořícími cenu půjčky jsou:

 • 1. úroky
 • 2. poplatky

Úroky jsou celkem jasné. Jde o procentní sazbu, kterou si poskytovatel účtuje jako cenu služby, kterou vám vypůjčením svých peněz prokazuje. S poplatky je to však složitější. Jejich škála je pestrá – posuďte sami. Nejčastěji si poskytovatelé půjček účtují tyto poplatky:

 • poplatek za vyřízení půjčky
 • poplatek za uzavření smlouvy
 • poplatek za připsání půjčky na váš účet
 • poplatek za vedení úvěrového účtu
 • poplatek za příjem splátek
 • poplatek za výpisy o stavu vašeho úvěru
 • případě nutnosti zaručit půjčku nemovitostí také poplatky za ocenění nemovitosti a za vyřízení zástavního práva na danou nemovitost
 • poplatek na pojištění pro případ neschopnosti splácet;
 • a jistě by se našel i nějaký další poplatek

Půjčka před výplatou ihned bez poplatku zůstává zatížena úrokem

A jsme zpět u zmiňované půjčkové terminologie. Když poskytovatel nabídne úvěr před výplatou, který je k dispozici ihned a také je bez poplatku, může spotřebitel očekávat, že úrok zůstává. To znamená, že půjčka bude nějakým způsobem zpoplatněná – a nejde proto o první půjčku zdarma.

Vždy bude u tohoto druhu úvěru nutné přeplácet, jinak řečeno vrátit více, než si klient vypůjčil. A cena půjčky bude stanovená výší úrokové míry. Ta bude muset být shodná s RPSN, aby poskytovatel splnil, co slíbil – že půjčka je bez poplatku (ale nikoliv bez úroků).

Kde hledat skutečnou cenu půjčky?

Už jsme zmínili, že cena půjčky je vyjádřena pomocí RPSN, roční procentní sazby nákladů. RPSN vyjadřuje, kolik bude spotřebitele vybraný úvěr stát za každý jeden rok trvání půjčky. Jde ovšem stále jen o procentní vyjádření ceny půjčky. Skutečný přeplatek, tedy absolutní částku splatnou spotřebitelem, musí poskytovatel půjčky uvést ve smlouvě o půjčce. A také ve splátkovém kalendáři.

Jaká pravidla musejí poskytovatelé půjček dodržovat při stanovení RPSN?

RPSN její stanovení je definováno jak v samotném zákoně o spotřebitelském úvěru, tak v jeho celoevropské příloze nesoucí číslo 4. Zákon o spotřebitelském úvěru vyhrazuje pro vymezení RPSN devátou část, konkrétně paragrafy 133 a 134. Příloha popisuje pravidla výpočtu a uvádění RPSN u úvěrů v celé Evropské unii.

Zákon konkrétně stanovuje povinnost poskytovatele půjčky uvést v RPSN celkové náklady spotřebitelského úvěru. To znamená vše, co musí klient během splácení úvěru přeplatit. Ale pozor, i tady platí výjimky.

Zákon totiž také dovoluje, že v RPSN nemusejí být uvedeny náklady na doplňkové služby k půjčce (např. na zřízení nebo vedení účtu zaznamenávajícího platební transakce a čerpání), pokud jsou tyto náklady „samostatně uvedeny ve smlouvě o spotřebitelském úvěru“. Jde sice o záležitost týkající se vyšších půjček na delší dobu, ale rozhodně neuškodí o této výjimce vědět.