Rychlé a dostupné půjčky do 10000 ihned

Upozorňujeme: Web byl založen v minulosti. Některé informace byly aktuální v době publikování článků. Dnes již nemusejí odpovídat platné právní úpravě v oblasti spotřebitelských úvěrů.

Osobní bankrot jako vysvobození? Ne tak úplně

Půjčka 10000 do hodiny

24/11/2014

Osobní bankrot, aneb věc, kterou by jistě nerad řešil každý z nás. Jedná se o poslední možný krok, jak se vyhnout exekuci. Osobní bankrot vám vlastně umožní zbavit se dlužné částky za pomoci kalendáře splátek. Pokud si tedy myslíte, že zmizí všechny vaše dluhy, jste na omylu.

Dle zákona musíte po dobu pěti let splatit minimálně třicet procent z nich.

Podmínky osobního bankrotu

Každý žadatel o osobní bankrot musí splňovat určité specifické podmínky. První podmínkou je být opožděn se splatností alespoň třicet dnů, další pak mít sjednaný úvěr alespoň u dvou věřitelů. Dlužník dále musí být zaměstnaný a být schopný splatit 30% dlužné částky během pěti let. Po celou dobu oddlužení pak bude muset vystačit s tak zvaným nezabavitelným minimem. Veškeré příjmy převyšující tuto insolvenčním zákonem určenou částku musí odevzdávat věřiteli, a to včetně nepravidelných příjmů peněz, například z výhry v soutěži nebo nabitých dědickým řízením.

Pokud dlužník všechny podmínky splňuje, obrátí se s žádostí o oddlužení na krajský soud příslušný dle místa jeho bydliště. Ten pak rozhodne, zdali oddlužovací proces povolí a pokud ano, rozhodne také o způsobu, jakým bude probíhat.

Osobní bankrot aneb dlužníkův budoucí život

Pokud soud rozhodne ve věci žádosti o vaše oddlužení pozitivně, čeká vás skromný život plný ústupků. Záleží také na způsobu, jakým má oddlužení probíhat, zde jsou totiž dvě možnosti. Buďto prodej vašeho veškerého movitého majetku, nebo splácení dluhu po dobu pěti let. Pokud soud rozhodne o druhé zmiňované možnosti, čeká vás živobytí o pouhém životním minimu a veškeré finance nad rámec této částky musíte odevzdávat, jak jsme již zmiňovali výše. Pokud se vám během pěti let podaří splatit alespoň 30% z dlužné částky, soud vám zbytek dluhu promine. Pokud se vám to nepodaří, bude na vás vyhlášen konkurz.